Y gobaith datblygu o fag papur kraft

Mae bag papur Kraft yn seiliedig ar bapur mwydion pren, rhennir lliw yn bapur kraft gwyn a phapur kraft melyn, gall ddefnyddio deunydd PP ar y papur gyda haen o ffilm, effaith ddiddos, gellir gwneud cryfder bag yn unol â gofynion y cwsmer o un i chwe haen, argraffu ac integreiddio bagiau. Rhennir dulliau selio agored a gwaelod yn sêl gwres, sêl bapur a gwaelod llyn.

Mae “bag papur Kraft” yn fag wedi'i wneud o ddeunyddiau cyfansawdd. Oherwydd nodweddion diwenwyn, di-chwaeth ac amddiffyn yr amgylchedd deunydd cynhyrchu bag papur kraft, mae “bag papur kraft” wedi dod yn gynnyrch diogelu'r amgylchedd a gydnabyddir yn rhyngwladol wrth fodloni defnydd gwyrdd pobl. Gellir gweld y “bag papur kraft” ym mhobman yn y canolfannau siopa ac archfarchnadoedd mawr gartref a thramor. Mae fel rhyfelwr bach, yn cyfeilio i ni yn ein bywyd bob dydd ac yn ein helpu i rannu llwyth bywyd.

Mae'r doethineb confensiynol na all pobl ond prynu cymaint o eitemau ag y gallant ei gario gyda nhw wedi'i chwalu gan ddyfodiad bagiau cyfansawdd papur kraft, sydd wedi atal llawer o siopwyr rhag poeni am yr hyn na allant ei gario gan ddifetha eu diwrnodau siopa. Pe bai genedigaeth bag cyfansawdd papur kraft yn hyrwyddo datblygiad y diwydiant manwerthu cyfan, efallai rhywfaint o or-ddweud, ond o leiaf fe ddatgelodd ffenomen i'r busnes, hynny yw, ym mhrofiad siopa'r cwsmer, daeth y radd fwyaf o hamddenol, cyfleus, yn gyffyrddus o'r blaen, yn syml ni all ragweld faint o bethau y bydd defnyddwyr yn eu prynu. Mae hyn yn union oherwydd hyn, wedi peri i'r bobl ddiweddarach roi sylw i brofiad siopa defnyddwyr, a hyrwyddo datblygiad y drol siopa a'r fasged yn yr archfarchnad yn ddiweddarach.

Yn yr hanner canrif ganlynol, mae datblygu bagiau siopa papur kraft mewn lwc dda. Mae gwella ansawdd deunydd wedi gwella ei allu cario ac wedi gwneud ei ymddangosiad yn fwy a mwy prydferth. Mae gweithgynhyrchwyr wedi argraffu pob math o nodau masnach a phatrymau coeth ar y bagiau papur ac wedi mynd i mewn i'r siopau a'r siopau yn y stryd fasnachol. Hyd at ganol yr 20fed ganrif, daeth ymddangosiad bagiau siopa plastig yn chwyldro mawr yn hanes bagiau siopa. Bag siopa plastig yn rhinwedd ei bris isel, ansawdd solet, manteision tenau ac ysgafn unwaith y bydd golygfeydd diderfyn cysgod papur cyfansawdd papur kraft. Ers hynny, mae bagiau plastig wedi dod yn ddewis cyntaf pobl o fywyd, gwregys gwartheg yn “ail linell” yn raddol. Yn olaf, dim ond mewn nifer gymharol fach o lyfrau, dillad a chynhyrchion fideo y gellir defnyddio bagiau papur kraft yn enw “amgylcheddol”, “naturiol” a “hiraethus”.


Amser post: Ion-28-2021